List - Wielki Post - Parafia Błogosławionej Poznańskiej Piątki w Poznaniu

Przejdź do treści

Menu główne:

List - Wielki Post

ARCHIWUM/UKRYTE > ARCHIWUM - INNE

Poznań, Wielki Post 2017
 
Drodzy Parafianie!
 
    Rozpoczynamy Wielki Post, szczególny czas modlitwy i zadumy nad naszym życiem. Jako chrześcijanie patrzymy w tym czasie na Krzyż Chrystusa i, rozpamiętując Jego mękę, chcemy zrozumieć, jak bardzo ukochał każdego z nas, oddając za nas swoje życie.  Nikt nie ma większej miłości od tego, kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich [J 15,13]. Słowa z Ewangelii i ofiara Chrystusa uświadamiają nam, kim jesteśmy w oczach Boga. Nazywa nas swoimi przyjaciółmi. To znaczy, że każdy z nas jest kimś wyjątkowym w Jego oczach. Jesteśmy nawet kimś więcej niż przyjaciółmi – jesteśmy Jego dziećmi. To dla nas wielkie zobowiązanie i zadanie. Jako dzieci Boga chcemy stać się świadkami Dobrej Nowiny. Nowiny, która mówi nam, że Pan Jezus zbawia każdego. Daje nam nowe życie i dla wszystkich przygotował miejsce, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny [Rz 2,7].
 
    Tej miłości doświadczyli nasi patroni – Błogosławiona Poznańska Piątka. Wszystko poświęcili  dla miłości płynącej z Krzyża. Krzyż Chrystusa wpisał się w ich życie bardzo głęboko: najpierw przez utratę wolności ukochanej Ojczyzny, napadniętej przez hitlerowskie Niemcy; później przez dramat zamykanych kościołów i aresztowanie kapłanów oraz obywateli ich drogiego miasta; w końcu przez pobyt w więzieniu     i okrutne tortury, których doświadczali z powodu miłości do Boga i Ojczyzny. Krzyż Zbawiciela był im ostoją w ostatnich chwilach życia, kiedy bohatersko prosili kapłana, by trzymał Krzyż przed ich oczyma.  Nie chcieli już na tym świecie widzieć nic więcej, jak tylko Krzyż Chrystusa. Właśnie ten Krzyż stał się mostem pomiędzy niebem i ziemią. Przez niego osiągnęli świętość.
    Jak wiele nauczyli nas ci młodzi ludzie, pokazując, że dzięki przyjęciu Krzyża można zwyciężyć wszystko, nawet lęk przed śmiercią!
Drodzy Parafianie!
W tym roku mija 75. rocznica męczeńskiej śmierci naszych patronów. To dla naszej wspólnoty bardzo pracowity czas. Nie wystarczy, by tylko nasza wspólnota przygotowała się do tego dnia. Przede wszystkim musimy jak najszerszemu gronu poznaniaków, a przede wszystkim młodzieży, przedstawić imiona naszych bohaterów. Chcemy umacniać poczucie jedności wszystkich parafian z naszym dziełem. To poczucie budujemy przez liczny udział w różnych grupach parafialnych. Moim wielkim marzeniem jest utworzenie męskiej Róży Różańcowej.
Budujemy także wspólnotę od strony materialnej. W tym roku kończymy prace w drugiej części domu parafialnego. Wszystko też wskazuje na to, że od początku czerwca rozpoczniemy stawianie murów  naszej świątyni.
Drodzy Parafianie!
Serdecznie dziękuję za Wasze wsparcie, zarówno modlitewne, jak i materialne. Bez Waszej pomocy, dobrego słowa i serdecznego uśmiechu wiele rzeczy nie byłoby możliwych. Jestem głęboko przekonany, że wspólnymi siłami zbudujemy piękną świątynię. Dziękuję Panu Bogu za Jego nieustanną opiekę nad naszą wspólnotą, a Wam wszystkim, moi Drodzy Parafianie, życzę owocnego przeżycia Wielkiego Postu i wielu pięknych chwil w oczekiwaniu na Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Szczęść Boże!

ks. proboszcz
Jacek Rogalski

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego