Sakramenty - Parafia Błogosławionej Poznańskiej Piątki w Poznaniu

Przejdź do treści

Menu główne:

Sakramenty


1. Chrzest
 
  • W I i III niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 12.15, lub po uprzednim ustaleniu innego terminu.
  • Dwie katechezy  dla rodziców i chrzestnych - w piątek przed I i III niedzielą chrztu w salce parafialnej o godz. 19.00

UWAGA! Chrzest zgłaszają rodzice dziecka (ewentualnie jedno z rodziców) w biurze parafialnym z około miesięcznym wyprzedzeniem.
 
Należy przynieść ze sobą następujące dokumenty:
  • metrykę urodzenia dziecka,
  • świadectwo ślubu,
  • zaświadczenie z  parafii chrzestnych mówiące o tym, że są osobami wierzącymi i praktykującymi.
 
Rodzice chrzestni winni mieć ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeńskich sytuacjach nieregularnych (Encyklika Familiaris Consortio nr 79-82 wymienia tutaj tzw. „małżeństwo na próbę", wolne związki i katolików złączonych tylko ślubem cywilnym).
 


2. Sakrament pojednania - Spowiedź
 
  • w dni powszednie - kwadrans  przed każdą Mszą św.
  • w niedziele i święta - kwadrans przed każdą Mszą św. i na początku Mszy św.
 


3. Przygotowanie do pełnego uczestnictwa w Eucharystii – Pierwsza Komunia św.
 
Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. rozpoczynają dzieci z klasy trzeciej szkoły podstawowej mieszkające na terenie parafii Błogosławionej „ Poznańskiej Piątki” .
Terminy Uroczystości Pierwszej Komunii św. w 2017 roku
 
 
Niedziela 13 maja 2018 – godz. 11.00


 
Grafik spotkań przygotowujących do Pierwszej Komunii w parafii  Błogosławionej Poznańskiej Piątki
30.09.2017Spotkanie integracyjne dla dzieci
10.00
salka parafialna
01.10.2017
Msza święta z poświęceniem różańca
11.00
.
04.10.2017
Msza święta i różaniec za dzieci oraz spotkanie dla rodziców
18.00
.
05.11.2017
Msza święta z poświęceniem książeczek
11.00
.
08.11.2017
Spotkanie dla rodziców
19.00
.
02.12.2017
Spotkanie dla dzieci- wykonanie wieńca adwentowego
10.00
.
03.12.2017
Msza święta z zapaleniem wieńca adwentowego
11.00
.
08.12.2017
Msza święta z poświęceniem medalików
18.00
.
07.04.2018
Pierwsza spowiedź
10.00
.
27.04.2018
Próba
16.30
.
08.05.2018
Próba
16.30
.
10.05.2018
Próba
16.30
.
12.05.2018
Spowiedź
10.00
.


4. Sakrament bierzmowania

Przygotowanie trwa 3 lata i obejmuje uczniów klas gimnazjalnych mieszkających na terenie parafii. Na początku roku szkolnego w pierwszej klasie gimnazjum zainteresowani składają deklaracje o chęci rozpoczęcia przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Spotkania odbywają się w małych grupach według ustalonego i ogłoszonego harmonogramu.

Osoby dorosłe, które chcą przystąpić do sakramentu bierzmowania prosimy o indywidualny kontakt z księdzem proboszczem.5. Sakrament małżeństwa
 
Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński zgłaszają się przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem w biurze parafii zamieszkania.

Przynoszą ze sobą:
- Świadectwo chrztu - aktualne nie starsze jak trzy miesiące,
- Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły średniej,
- Dowody osobiste narzeczonych,
- Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
- Zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych,
- W wypadku zawierania małżeństwa konkordatowego należy do biura parafialnego dostarczyć  dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa,
- Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt; w wypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu małżonka,
- W przypadku, gdy sakrament małżeństwa będzie udzielony na postawie licencji (przygotowanie i protokół sporządzany był w innej parafii), licencję i dokumenty z USC dostarczamy do parafii na miesiąc przed datą sakramentu małżeństwa.
 

 
6. Sakrament chorych

  • Comiesięczne odwiedziny chorych z Sakramentem św. w pierwszy piątek i w sobotę po pierwszym piątku miesiąca w godz. 9.00 - 12.00. Chorych prosimy zgłaszać w biurze parafialnym.
  • Przygotowanie domu na przyjęcie kapłana: Krzyż, świece, stół przykryty białym obrusem. Domownicy uczestniczą przy udzielaniu Komunie św.
 


7. Pogrzeby

Zgon należy zgłosić w biurze parafialnym, przynosząc ze sobą: akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego oraz jeśli zgon nastąpił w szpitalu - zaświadczenie o przyjętych sakramentach.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego