Sakramenty - Parafia Błogosławionej Poznańskiej Piątki w Poznaniu

Przejdź do treści

Menu główne:

Sakramenty


 
1. Chrzest
 
  • W I i III niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 12.15, lub po uprzednim ustaleniu innego terminu.
  • Dwie katechezy  dla rodziców i chrzestnych - w piątek przed I i III niedzielą chrztu w salce parafialnej o godz. 19.00
 
UWAGA! Chrzest zgłaszają rodzice dziecka (ewentualnie jedno z rodziców) w biurze parafialnym z około miesięcznym wyprzedzeniem.
 
Należy przynieść ze sobą następujące dokumenty:
- metrykę urodzenia dziecka,
- świadectwo ślubu,
-zaświadczenie z  parafii chrzestnych mówiące o tym, że są osobami wierzącymi i praktykującymi.
 
Rodzice chrzestni winni mieć ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeńskich sytuacjach nieregularnych (Encyklika Familiaris Consortio nr 79-82 wymienia tutaj tzw. „małżeństwo na próbę", wolne związki i katolików złączonych tylko ślubem cywilnym).
 


2. Sakrament pojednania - Spowiedź
 
w dni powszednie    -    kwadrans  przed każdą Mszą św.
w niedziele i święta -    kwadrans przed każdą Mszą św. i na początku Mszy św.
 


3. Przygotowanie do pełnego uczestnictwa w Eucharystii – Pierwsza Komunia św.
 
Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. rozpoczynają dzieci z klasy trzeciej szkoły podstawowej mieszkające na terenie parafii Błogosławionej „ Poznańskiej Piątki” .
Terminy Uroczystości Pierwszej Komunii św. w 2017 roku
 
 
Niedziela 14 maja 2017 – godz. 11.00


 
Harmonogram spotkań, nabożeństw i prób liturgicznych przed Pierwszą Komunią
13.09.2016 Spotkanie dla rodziców
19.00
Salka parafialna
01.10.2016
Spotkanie integracyjne dla dzieci
10.00
Salka parafialna
02.10.2016
Msza św. – poświęcenie   różańców
11.00

04.10.2016
Spotkanie dla rodziców
19.00
Salka parafialna
03.10 - 31.10
Różaniec dla dzieci
17.00

06.11.2016
Msza św. – poświęcenie książeczek
11.00

08.11.2016
Spotkanie dla rodziców
19.00
Salka parafialna
26.11.2016
Wspólne tworzenie wieńca adwentowego
10.00
Salka parafialna
27.11.2016
Uroczyste zapalenie wieńca adwentowego- Msza św.
11.00

11.12.2016
Msza św. – poświęcenie medalików
11.00

02.02.2017
Msza św.- poświęcenie świec
17.00

07.03.2016
Spotkanie dla rodziców
19.00
Salka parafialna
22.04.2017
Spowiedź
10.00

25.04.2017
Spotkanie dla rodziców
19.00
Salka parafialna
27.04.2016
Próba liturgiczna
16.30

09.05.2017
Próba liturgiczna
16.30

12.05.2017
Próba liturgiczna
16.30

13.05.2017
Spowiedź
10.004. Sakrament bierzmowania

Przygotowanie trwa 3 lata i obejmuje uczniów klas gimnazjalnych mieszkających na terenie parafii. Na początku roku szkolnego w pierwszej klasie gimnazjum zainteresowani składają deklaracje o chęci rozpoczęcia przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Spotkania odbywają się w małych grupach według ustalonego i ogłoszonego harmonogramu.

Osoby dorosłe, które chcą przystąpić do sakramentu bierzmowania prosimy o indywidualny kontakt z księdzem proboszczem.5. Sakrament małżeństwa
 
Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński zgłaszają się przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem w biurze parafii zamieszkania.

Przynoszą ze sobą:
- Świadectwo chrztu - aktualne nie starsze jak trzy miesiące,
- Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły średniej,
- Dowody osobiste narzeczonych,
- Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
- Zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych,
- W wypadku zawierania małżeństwa konkordatowego należy do biura parafialnego dostarczyć  dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa,
- Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt; w wypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu małżonka,
- W przypadku, gdy sakrament małżeństwa będzie udzielony na postawie licencji (przygotowanie i protokół sporządzany był w innej parafii), licencję i dokumenty z USC dostarczamy do parafii na miesiąc przed datą sakramentu małżeństwa.
 

 
6. Sakrament chorych

  • Comiesięczne odwiedziny chorych z Sakramentem św. w pierwszy piątek i w sobotę po pierwszym piątku miesiąca w godz. 9.00 - 12.00. Chorych prosimy zgłaszać w biurze parafialnym.
  • Przygotowanie domu na przyjęcie kapłana: Krzyż, świece, stół przykryty białym obrusem. Domownicy uczestniczą przy udzielaniu Komunie św.
 


Pogrzeby

Zgon należy zgłosić w biurze parafialnym, przynosząc ze sobą: akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego oraz jeśli zgon nastąpił w szpitalu - zaświadczenie o przyjętych sakramentach.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego